B&B Couriers

Transport Lądowy
Transport Morski
Transport Lotniczy
B&B Couriers

F.A.Q.

Najczęściej zadawane pytania

Mam pytanie dotyczące:

 

... współpracy z B&B Couriers
1. W przypadku chęci rozpoczęcia współpracy z B&B Couriers konieczne jest zawarcie umowy?

Do współpracy z nami nie ma potrzeby zawierania jakiejkolwiek umowy. W przypadku pierwszego zamówienia wystarczy jedynie pisemne potwierdzenie w formie wiadomości mail lub faks ze szczegółami zamówienia i informacjami rozliczeniowymi. Oczywiście, jeśli Twoja firma wymaga podpisania umowy z dostawcami, nie ma problemu, aby naszą współpracę podeprzeć umową.

2. Czy na stronie B&B Couriers mogę znaleźć cenniki transportu?

Cenniki nie zostały wyszczególnione na stronie internetowej B&B Couriers. Staramy się traktować wszystkich naszych klientów indywidualnie, co wiąże się z indywidualną wyceną. Prosimy o kontakt na poznan@bbcouriers.pl , a my postaramy się przygotować ofertę, która spełni Twoje oczekiwania.

3. Jakie są oferty i czas tranzytu poszczególnych serwisów B&B Couriers?

Naszą standardową usługą jest serwis B&B Express, która gwarantuje dostawę na następny dzień roboczy w większości Państw Unii.

  

... wysyłania przesyłek

  1. Czy istnieje serwis B&B Couriers dla przesyłek paletowych?                                                                                                                     Tak, jesteśmy w stanie zorganizować transport przesyłek paletowych, niewymiarowych.                                                                                            
  2. Czy istnieją towary, które nie mogą być transportowane?

                                                                                                    Tak. Zgodnie z Ogólnymi Warunkami Świadczenia usług zasadniczo z przewozu wyłączone są towary o szczególnej wartości, jeżeli Zleceniodawca przy udzielaniu zlecenia nie zażyczył sobie pisemnie zawarcia ubezpieczenia transportu lub ubezpieczenia transportu rzeczy w rozumieniu okt. II.1 z podaniem prawidłowej wartości lub nie zawarte zostały odrębne pisemne porozumienia. Do towarów o szczególnej wartości zalicza się w szczególności, ale nie wyłącznie, rzeczy o niezwykłej wartości (takie jak: dzieła sztuki, antyki, kamienie szlachetne, znaczki pocztowe, unikaty, biżuteria złota, srebrna i inna, pieniądze lub przenaszalne papiery wartościowe [w szczególności czeki, zamienne papiery wartościowe, książeczki oszczędnościowe, akcje i inne zabezpieczenia]). Wyłączone z transportu są ponadto środki spożywcze łatwo psujące się, towary niebezpieczne, które podlegają konwencji dotyczącej drogowego przewozu towarów i ładunków niebezpiecznych (ADR) i zostały zakwalifikowane jako niebezpieczne z obowiązkiem specjalnego oznakowania oraz towary zagrażające ludziom, życiu zwierząt lub środkom transportu. W transporcie międzynarodowym wyłączone są również takie towary, które zgodnie z postanowieniami Międzynarodowego Zrzeszenia Transportu Lotniczego (IATA) lub International Civil Aviation Organisation (ICAO) są wyłączone z transportu lotniczego.


... składania zlecenia, tranzytu przesyłki, zamawianie i śledzenie przesyłek                                                                                                                                                                                         1. W jaki sposób mogę zamówić transport?

Jeśli chciałbyś zamówić transport, proponujemy następujące rozwiązania:

a) drogą telefoniczną , pod numer +48 61 6232-440

b) drogą mailową, na adres: poznan@bbcouriers.pl

Wszystkie składane zlecenia zostaną potwierdzone telefonicznie lub mailem.

2. Czy mogę odebrać przesyłkę osobiście w oddziale B&B Couriers ?

Tak, istnieje taka możliwość od poniedziałku do piątku po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.

3. Kiedy przesyłka zostanie doręczona?

B&B Couriers w Europie Środkowej oferuje najwyższy standard usług, gdzie większość przesyłek doręczanych jest w godzinach pracy na następny dzień roboczy. Z pytaniem o określone miejsca dostaw prosimy o kontakt, dokładny czas doręczenia przesyłki na konkretny kod pocztowy zostanie sprawdzony i niezwłocznie do Ciebie przekazany. 


 

... przesyłek paczkowych


1. Czy istnieją jakieś limity wagowe i gabarytowe naszych przesyłek w zależności od miejsca przeznaczenia?


Każde miejsce docelowe ma swoje limity wagowe i gabarytowe. Ze względów bezpieczeństwa nasi spedytorzy oczekują wcześniejszych informacji o wymiarach i ponadgabarycie, jeśli przesyłka to jednolity towar o wadze powyżej 50 kg oraz jeśli masa całkowita przesyłki przekracza 500 kg.


... ubezpieczenia


1. Do jakiej kwoty przesyłka ubezpieczona jest automatycznie?

Zgodnie z Międzynarodową Konwencją CMR każda przesyłka jest ubezpieczona, ale to ubezpieczenie jest ograniczone do kwoty ok. 10 €/kg w transporcie drogowym i 20 €/kg w transporcie lotniczym. Dlatego zalecamy, abyście Państwo doubezpieczyli swoje cenne przesyłki 


2. Jak mogę dodatkowo ubezpieczyć przesyłkę?

Twoja przesyłka może być dodatkowo ubezpieczona. Chroni przesyłkę przed każdym zagrożeniem, które mogą być związane z wysyłką. Standardowe ubezpieczenie przesyłek krajowych wynosi 0,5-1,5 %, ale nie mniej niż 35 PLN.
Koszt ubezpieczenia określany jest przez:
1) Miejsce załadunku i rozładunku
2) Rodzaj towaru, czy jest używany czy nowy
3) Wartość towaru

 

... usług dodatkowych

1. Czy firma B&B Couriers oferuje dostawę przesyłek w czasie weekendu?

Tak. Po wcześniejszym uzgodnieniu, przesyłka zostanie doręczona w sobotę lub niedzielę.

 


... rozliczeń i płatności

1. Co to jest opłata paliwowa?

Opłata paliwowa jest dopłatą do ceny wysyłki, którą B&B Couriers pobiera od każdej przesyłki międzynarodowej. Wysokość dopłaty jest aktualizowana co miesiąc, a określana jest z dokładnością do 0,5%. Opłata paliwowa pobierana jest przy okazji każdego transportu.

 

2. Jak wyliczany jest ciężar wolumetryczny?

Gęstość – objętość w centymetrach podzielona przez 5000 określa objętościową wagę przesyłki. Objętościowa waga przesyłki jest przyjmowana, kiedy przewyższa rzeczywistą masę całkowitą.

 


rozmiar w cm - a x b x c dzielone przez 5000

1 m3 odpowiada wadze 167 kg

 

... fakturowania

1. Co to jest elektroniczna faktura?

Elektroniczne fakturowanie to nowoczesna metoda transferu dokumentów podatkowych. Faktury są wysyłane pocztą elektroniczną w formacie pdf. 


2. Czy elektroniczna faktura jest prawnie ważnym dokumentem podatkowym? 

Tak, faktura elektroniczna (e-faktura), to faktura wystawiona zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54 , poz. 535 oraz z 2005 r. Nr 14, poz. 113 i Nr 90, poz. 756) oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. z 2012 r. Nr 0 , poz. 1528).

3. Na jakie konto wpłacić należność?

Płatności bezgotówkowe za faktury transportowe prosimy wykonać na:
a) kwoty w PLN należy przekazać na nasz rachunek w PLN w Alior Bank, Numer konta: 05 2490 0005 0000 4500 6947 2464.
b) kwoty w EUR należy przekazać na nasz rachunek w € w Alior Bank, ALBPPLPW 14 2490 0005 0000 4001 0013 0755.

Płatność gotówką prosimy awizować już w momencie składania zlecenia.

 2. Czy istnieje możliwość opłaty za transport jako trzecia strona płatnik? 

Tak, na Państwa życzenia, faktura może zostać wystawiona na inny podmiot.

 

... odprawy celnej

1. Jakie dokumenty są wymagane w przypadku przesyłek eksportowych?

Do odprawy celnej Państwa przesyłki potrzebujemy wypełnionego pełnomocnictwa, którego formularz jest dostępny w sekcji Formularze. Konieczny jest również wypis z KRS lub wypis z ewidencji działalności gospodarczej nie starszy niż 30 dni, NIP, REGON oraz EORI. Przy każdej następnej wysyłce potrzebować będziemy faktury za towar z czytelnym podpisem, wagę i ilość sztuk w przesyłce. W razie potrzeby zapewnimy odprawę celną przy przesyłkach importowych.


2. W jaki sposób B&B Couriers może nas reprezentować przed urzędem celnym?

Wymaga tylko jednego wypełnienia pełnomocnictwa na czas nieokreślony, formularz można znaleźć w sekcji Formularze. Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osobę zarządzającą firmą.
... reklamacji

1. W jaki sposób ubiegać się o odszkodowanie z tytułu zagubienia lub uszkodzenia przesyłki? 

Należy wypełnić protokół reklamacyjny i przesyłać wszelkie niezbędne dokumenty związane z wartością przesyłki.

 

2. Jaki jest termin złożenia roszczenia? 

W przypadku zaginięcia, opóźnienia lub uszkodzenia przesyłki skargę pisemną należy złożyć do 7 dni roboczych od zaistnienia nieprawidłowości. Wszelkie niezbędne dokumenty proszę wysłać drogą mailową lub faksem. Proszę pamiętać, że im dana skarga zostanie złożona szybciej, tym większe prawdopodobieństwo korzystnego rozstrzygnięcia roszczenia przez zakład ubezpieczeń.

3. Jaki jest czas rozpatrywania reklamacji?

O wyniku rozpatrzenia reklamacji zostaniesz poinformowany w terminie 30 dni od momentu potwierdzenia przyjęcie wszelkich wymaganych dokumentów przez firmę B&B Couriers.Nowości/Wydarzenia